Het bedrijf arrow Politie

POLITIE
Elk politiekorps stelt andere eisen aan de motoren. De keuze voor de modellen hangt sterk af van het gebruik. Rijdt men veel snelweg of juist alleen maar in de stad; moet de motor opvallen of juist onopvallend kunnen rondrijden. Als dit alles is afgewogen en de motor is besteld begint voor Huijsmans Service Center het traject voor het ombouwen.

Om te komen tot de motor waarop de motoragent uiteindelijk wegrijdt, doorloopt Huijsmans Service Center een vast traject. Samen met een vertegenwoordiger van het betreffende politiekorps stelt men het pakket van eisen op. Aan de hand van dit pakket wordt een plan gemaakt voor het op- en inbouwen en beoordeeld of alles binnen de bestaande mogelijkheden kan worden uitgevoerd. Vraagt de klant om een speciale oplossing, denk bijvoorbeeld aan een zwaailicht/flitsers op een onopvallende motor, dan gaan de technici van Huijsmans Service Center op zoek naar oplossingen die voldoen aan de wensen van de klant en daarnaast aan alle door de wet gestelde veiligheids- en milieueisen. 

ACCESSOIRES
Voor helmen gelden strenge veiligheidsnormen. Om de veiligheid van de helmen te kunnen waarborgen stellen de leveranciers van helmen voor de politiekorpsen hoge eisen aan hun verkopers en servicepunten. Huijsmans Service Center is gecertificeerd om de helmen aan te passen voor gebruik door politie en andere hulpdiensten. Hiervoor zijn speciale technieken ontwikkeld, waardoor de communicatie tussen de verschillende punten optimaal kan blijven verlopen, terwijl de helm aan alle veiligheidsnormen voldoet.

Ook aan de bestickering van zowel de motor als de helm worden voorwaarden gesteld. Het moet voldoen aan de strenge huisstijlregels die gelden voor alle Nederlandse politiekorpsen. De specialisten van Huijsmans Service Center werken conform de gestelde eisen en leveren de motor af in de voorgeschreven huisstijl.


De politie maakt gebruik van verschillende modellen motoren. Elk model vraagt om een andere aanpak voor wat betreft het opbouwen van accessoires en communicatiemiddelen.
Daarnaast heeft elk korps een eigen pakket van eisen dat o.a. afhangt van de regio
Ons nieuwste model: BMW K 1600 GT-p 6 cilinder vloeistofgekoeld.Huijsmans Service Center heeft voor elk model de juiste opbouwoplossing.